Έγγραφο

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Συντονιστή του Γρ. του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

05-0511
14879/9136/15-12-2017
Τμήμα Γραμματείας
Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Συντονιστή του Γρ. του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ
15/12/2017
15/12/2017 13:33
α) Πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων
Λοιπές Πράξεις
Τμήμα Προσωπικού
97059AFFDB8BE3380D0BB20407CEB1AAADDB830AF1AA37697B5E072CFC2884A4