Διαβούλευση Σχεδίου Δράσης 2016-2018 για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership)

 Σχέδιο Δράσης 2016- 2018 για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (OGP).pdf

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Τετάρτη 20/7/2016 το Σχέδιο Δράσης 2016-2018 για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership).

Μπορείτε να υποβάλετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας πατώντας εδώ.


Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση
Σχέδιο Δράσης 2016-2018

Δέσμευση : Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της προσιτότητας του Κοινοβουλίου στον πολίτη

Στόχος:

 • Ενίσχυση της διαφάνειας των  κοινοβουλευτικών διαδικασιών
 • Ενίσχυση του δεσμού των πολιτών και του κοινοβουλίου

Περιγραφή Δέσμευσης:

Η θεσμική θωράκιση της Ηλεκτρονικής Διοίκησης στο Κοινοβούλιο (Τροποποίηση ΚτΒ, ΦΕΚ 122 Α/30.6.2016), χρησιμοποιώντας ως «τεχνολογίες υποδομής» τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την επικοινωνία και την ποιοτική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών, οδηγεί σε μια νέα αντίληψη και στο μετασχηματισμό του γενικότερου μοντέλου λειτουργίας της Βουλής, εντασσόμενη στην ολοκλήρωση της ψηφιακής οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης.

Οι οργανωτικές αλλαγές διαμορφώνουν νέες ροές εργασίας και απαιτούν νέες δεξιότητες. Δεν είναι απλά εφαρμογή της τεχνολογίας για καλύτερη διοίκηση, αλλά ριζική αλλαγή τρόπου σκέψης και ενεργειών της ίδιας της διοίκησης καθώς και θέμα τακτικής σε επιμέρους τομείς και στρατηγικών στοχεύσεων της ανώτερης ηγεσίας, ώστε ο βουλευτής να διευκολύνεται στην άσκηση των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων και ο πολίτης να συνειδητοποιεί την ευθύνη και να απολαμβάνει τα αγαθά της δημοκρατίας.

Η μέριμνα για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση στοχεύοντας σε διαλειτουργικότητα με τα υπουργεία, ώστε να υποβοηθηθεί η διαδικασία άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου, η ενίσχυση των υποστηρικτικών εργαλείων διαχείρισης των συνεδριάσεων των επιτροπών και της ολομέλειας και των εργαλείων που σχετίζονται με την  παρακολούθηση της  νομοθετικής διαδικασίας και της επεξεργασίας του περιεχομένου των σχεδίων και προτάσεων νόμων καθώς και η υιοθέτηση του μοντέλου των  ανοικτών δεδομένων για την παροχή των στοιχείων που σχετίζονται με την κοινοβουλευτική δραστηριότητα του Κοινοβουλίου και των Βουλευτών,  θα ενισχύσουν και θα βελτιώσουν την ενημέρωση και την κατανόηση των πολιτών για τα κοινοβουλευτικά δρώμενα.

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής είναι  η δεύτερη σε πλούτο Βιβλιοθήκη του σύγχρονου ελληνικού κράτους, μετά την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας. Οι συλλογές  της περιλαμβάνουν εκτός από βιβλιακά τεκμήρια που ξεπερνούν τα 650.000, πλήρη σειρά των Πρακτικών της Βουλής και της Γερουσίας, εφημερίδες και περιοδικά, αρχεία, χειρόγραφα και κώδικες, χάρτες και χαρακτικά, έργα τέχνης και ιστορικά κειμήλια. Είναι  γενική βιβλιοθήκη ανοιχτή στο κοινό με κύρια αποστολή της την υποστήριξη των βουλευτών, των συνεργατών τους και όλων των Υπηρεσιών  της Βουλής στο κοινοβουλευτικό τους έργο. Παράλληλα, ικανοποιεί τις ερευνητικές ανάγκες της επιστημονικής κοινότητας εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, τις μαθησιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες των νέων ανθρώπων και προσπαθεί να ανταποκρίνεται στα πληροφοριακά και κάθε είδους πνευματικά και πολιτισμικά ζητούμενα ποικίλων κοινωνικών ομάδων. Η ανάδειξη, η προβολή, η απρόσκοπτη και ανοικτή διάθεση του βιβλιογραφικού καταλόγου της και των ψηφιακών της τεκμηρίων μέσω σύγχρονων ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών βασισμένων σε διεθνή ανοικτά πρότυπα θα συμβάλει καίρια και καθοριστικά στην έρευνα, την διάπλαση συνείδησης ενεργού πολίτη,  καθώς και στη διαφύλαξη και διάσωση σημαντικού μέρους της εθνικής πολιτισμικής μας κληρονομιάς.

Η σύσταση ενός δικτύου βιβλιοθηκών (ακαδημαϊκών, δημόσιων, σχολικών, συνεργαζόμενων με την Εθνική Βιβλιοθήκη κ.α.) για την αποκέντρωση και τη διάχυση της κοινοβουλευτικής πληροφόρησης δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες που τις επισκέπτονται να ερευνούν και να εντοπίζουν τις πληροφορίες που αναζητούν.

Η συνεργασία με τις κυβερνητικές βιβλιοθήκες και τους φορείς που εκδίδουν δημοσιεύματα με ειδικό και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κοινοβουλευτική πληροφόρηση ώστε να συγκεντρώνονται συστηματικά, να προστίθενται στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης της Βουλής και να δημοσιοποιούνται ώστε να έχουν την ευρύτερη δυνατή χρήση.

Το Ίδρυμα της Βουλής, έχοντας ως αποστολή τη μελέτη και τη διάδοση των αρχών του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας, αποσκοπεί στην εξωστρέφεια και το άνοιγμα της Βουλής των Ελλήνων προς την κοινωνία. Οι δράσεις του (εκδόσεις, εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια/ημερίδες) έχουν ως στόχο να προσεγγίσουν όσο το δυνατό περισσότερες ομάδες της κοινωνίας, να αναπτύξουν μια διαδραστική και αμφίδρομη σχέση με τους πολίτες μέσα από μορφωτικά, πολιτιστικά και εκπαιδευτικά δρώμενα. Οι τρόποι επικοινωνίας, διάδοσης και συμμετοχής σε αυτές τις δράσεις ποικίλουν, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες κάθε πολίτη. Ο αποκεντρωμένος χαρακτήρας των  δράσεων καθιστά συνεχή την παρουσία της Βουλής των Ελλήνων σε όλη την επικράτεια και σε κάθε πολίτη.

Η Βουλή των Εφήβων, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσομοίωσης της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στο οποίο συμμετέχουν κάθε χρόνο πάνω από 10.000 μαθητές από την Ελλάδα, την Κύπρο και τον Απόδημο Ελληνισμό, ενθαρρύνει τη συμμετοχή και τη δημιουργική έκφραση των νέων με νέες δράσεις με τη χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις εργασίες του. Τα πορίσματα της Βουλής των Εφήβων, προωθούνται στο ανάλογο Υπουργείο και αποτελούν μέρος της διαβούλευσης που αναπτύσσεται.

Η διοργάνωση του  κεντρικού συνεδρίου με θεματικές ενότητες για την κοινωνία των πολιτών, τα ατομικά και κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα, τη διαβουλευτική και συμμετοχική δημοκρατία, την άμεση και αντιπροσωπευτική δημοκρατία, ίσως και το ζήτημα της πολιτικής ανυπακοής αποσκοπεί στον προβληματισμό γύρω από την έλλειψη εμπιστοσύνης προς πρόσωπα και τρόπους λειτουργίας των θεσμών υπό την πίεση των προβλημάτων της εποχής μας.  Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις θεσμικές αλλαγές και τους μετασχηματισμούς της εκπροσώπησης, υπό την πίεση φαινομένων όπως η παγκοσμιοποίηση και η δημιουργία διακρατικών σχηματισμών, όπου το ζήτημα της δημοκρατίας τίθεται σε νέες βάσεις.

Η συστηματική παρακολούθηση του σχεδίου δράσης της Βουλής για το 2016-2018 αποτελεί έργο επιτροπής με ευρύτατη σύνθεση από υπηρεσιακούς παράγοντες με πρόεδρο τον Γενικό  Γραμματέα της Βουλής.  Επίσης μέλη της επιτροπής συμμετέχουν στην οριζόντια ομάδα συντονισμού της δράσης για την ανοικτή διακυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο.

Βασικά ορόσημα  - Χρονοδιάγραμμα

Έως 30/12/2016

 1. Σχεδιασμός για την παροχή πρόσβασης σε κοινοβουλευτικά ανοικτά δεδομένα:

  • Κατάλογος εν ενεργεία Βουλευτών και σύντομου βιογραφικού σημειώματος
  • Κατάλογος e-mail, ταχυδρομικής διεύθυνσης και αρ. τηλ. γραφείου
  • Κατάλογος όλων των διατελεσάντων Βουλευτών και της κοινοβουλευτικής τους πορείας από τη μεταπολίτευση
  • Κοινοβουλευτική δραστηριότητα εν ενεργεία Βουλευτών
  • Δραστηριότητα βουλευτών σε κοινοβουλευτικές αποστολές
  • Σύνθεση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και Ομάδων Φιλίας
  • Κατάλογος συνεδριάσεων Επιτροπών, θεμάτων που επεξεργάζονται
  • Κατάλογος φορέων που καλούνται στις συνεδριάσεις των επιτροπών
  • Κατάλογος ατόμων που καλούνται για ακρόαση σε συνεδριάσεις επιτροπών
  • Κατάλογος στοιχείων φακέλων  νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων
  • Πίνακας περιεχομένων συνεδριάσεων Ολομέλειας

 2. Επέκταση του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης εγγράφων με την εισαγωγή ψηφιακών υπογραφών, ελαχιστοποιώντας την χρήση του χαρτιού.

  • Ηλεκτρονική διεκπεραίωση των μέσων άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου μεταξύ των υπηρεσιών της Βουλής και των υπουργείων.
  • Ανασχεδιασμός λειτουργιών υποστήριξης των Διοικητικών και Κοινοβουλευτικών Διαδικασιών υποβοηθώντας και την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων των βουλευτών.
  • Υποστήριξη της ηλεκτρονικής κατάθεσης ψηφιακά υπογεγραμμένων αιτημάτων των πολιτών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες κάθε πολίτη.

 3. Ολοκλήρωση του σχεδιασμού για την ψηφιακή διάθεση στο κοινό του βιβλιογραφικού καταλόγου τη Βιβλιοθήκης της Βουλής και μέρους των ψηφιακών τεκμηρίων της.

 4. Διερεύνηση, σχεδιασμός και οργάνωση του δικτύου βιβλιοθηκών για την αποκέντρωση και τη διάχυση της κοινοβουλευτικής πληροφόρησης.

 5. Σχεδιασμός νέων εκδόσεων με ιστορικό, πολιτικό και πολιτιστικό υλικό σε έντυπο και ψηφιακό περιεχόμενο. Σχεδιασμός εκθέσεων και εκδηλώσεων σε συνεργασία με Ιδρύματα και τοπικούς φορείς στο κέντρο και στην περιφέρεια και ψηφιακή διάδοση του περιεχομένου τους.

 6. Σχεδιασμός από το Ίδρυμα της Βουλής νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενθάρρυνση της συμμετοχής των μαθητών στη Βουλή των Εφήβων ακόμη και μέσα από κοινωνικά δίκτυα

 7. Το Ίδρυμα της Βουλής θα προετοιμάσει το κεντρικό συνέδριο για την κοινωνική και πολιτική εκπροσώπηση και τις προκλήσεις και προοπτικές στη Δημοκρατία τον 21ο αιώνα

Έως 31/5/ 2017

 1. Πραγματοποίηση από το Ίδρυμα της Βουλής του Συνεδρίου σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έλαβε χώρα την προηγούμενη περίοδο, και παράλληλες δράσεις  με την συμμετοχή ομάδων πολιτών, που θα  προβληθούν σε live-streaming από το διαδίκτυο αλλά και από το Κανάλι της Βουλής και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η σχετική έκδοση από το Ίδρυμα της Βουλής.

Έως 30/6/2017

 1. Εφαρμογή του σχεδιασμού για την παροχή πρόσβασης σε κοινοβουλευτικά ανοικτά δεδομένα.

 2. Σχεδιασμός για την ενίσχυση των υποστηρικτικών εργαλείων διαχείρισης της νομοθετικής διαδικασίας και παρακολούθησης του περιεχομένου των σχεδίων και προτάσεων  νόμων, από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο.

 3. Διερεύνηση, σχεδιασμός και οργάνωση της συνεργασίας με τις κυβερνητικές βιβλιοθήκες και τους φορείς για τη συλλογή δημοσιευμάτων με ειδικό και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κοινοβουλευτική πληροφόρηση.

Ανάλογα με το σχεδιασμό, μέχρι τον Ιούνιο 2018:

 1. Διάθεση στο κοινό του βιβλιογραφικού καταλόγου και ψηφιακών τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης και συνεχής εμπλουτισμός τους.

 2. Εφαρμογή του δικτύου βιβλιοθηκών για την αποκέντρωση και τη διάχυση της κοινοβουλευτικής πληροφόρησης.

 3. Συλλογή δημοσιευμάτων για την κοινοβουλευτική πληροφόρηση και εμπλουτισμός  του ψηφιακού καταλόγου της Βουλής.

 4. Κυκλοφορία νέων εκδόσεων, παρουσίαση τους στο ευρύ κοινό και ψηφιακή τους διάθεση. Παρουσίαση εκθέσεων στο κέντρο και στην περιφέρεια, διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων και εκδηλώσεων.

 5. Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων – Βουλή των Εφήβων ΚΒ’ και ΚΓ’ Σύνοδοι

 6. Εφαρμογή του σχεδιασμού για την ενίσχυση των υποστηρικτικών εργαλείων διαχείρισης της νομοθετικής διαδικασίας και παρακολούθησης του περιεχομένου των σχεδίων και προτάσεων  νόμων, από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο.
   

Μπορείτε να υποβάλετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας πατώντας εδώ.

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ