Έγγραφο

Μηνιαία συντήρηση οκτώ ανελκυστήρων των κτιρίων της Βουλής, ήτοι των δύο (2) που βρίσκονται στο κτίριο επί της οδού Αμαλίας 22-24 και των έξι (6) Monospace που βρίσκονται στον Υπόγειο Σταθμό Οχημάτων του κεντρικού κτιρίου της Βουλής, για ένα (1) έτος, ήτοι από 01.08.2014 έως και 31.07.2015

01-02Χ3
8079
Τμήμα Γραμματείας
Μηνιαία συντήρηση οκτώ ανελκυστήρων των κτιρίων της Βουλής, ήτοι των δύο (2) που βρίσκονται στο κτίριο επί της οδού Αμαλίας 22-24 και των έξι (6) Monospace που βρίσκονται στον Υπόγειο Σταθμό Οχημάτων του κεντρικού κτιρίου της Βουλής, για ένα (1) έτος, ήτοι από 01.08.2014 έως και 31.07.2015
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
04/09/2014
04/09/2014 18:58
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
BFF7380E2E4E19647A612FC3024BDE3FB08526255864633907AE13DA1783BCF1
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ