Έγγραφο

«Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για το υποέργο α/α 4 «Ενεργειακή αναβάθμιση φωτισμού στο εσωτερικό του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων» της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων» (MIS 5027217)»

01-07ΟΧ
395/09.05.2022
Γραμματεία ΥΕΕΠ
«Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για το υποέργο α/α 4 «Ενεργειακή αναβάθμιση φωτισμού στο εσωτερικό του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων» της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων» (MIS 5027217)»
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
09/05/2022
09/05/2022 11:23
ιστ) Άλλες Πράξεις
Αποφάσεις Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
3D9B038BF0853000BD14153781A3C792346A7A50FAE6205735AEABA2A9B3FF9F
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ