Έγγραφο

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

01-088Κ
3324
Τμήμα Γραμματείας
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
10/03/2023
10/03/2023 11:07
ιγ) πράξεις επιχορηγήσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 135 (πρώην άρθρα 141/129) του παρόντος Κανονισμού
Λοιπές Επιχορηγήσεις
ΤΜ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
63520ECEEEF550B5115174D24AF9D7852361F39BC302928707E4D906897E6DDB
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ