Έγγραφο

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

01-088Τ
3515
Τμήμα Γραμματείας
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
15/03/2023
15/03/2023 09:45
ιγ) πράξεις επιχορηγήσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 135 (πρώην άρθρα 141/129) του παρόντος Κανονισμού
Λοιπές Επιχορηγήσεις
ΤΜ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
4C5EC15FE232C2FCD396D88B0F9FF338024611903F8E6D9F8E49DFB972DB4680
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ