Έγγραφο

Πρόσκληση στα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών σε συνεδρίαση.

01-08Ο4
36
Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
Πρόσκληση στα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών σε συνεδρίαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ - ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
17/11/2023
17/11/2023 11:07
α) Πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων
Λοιπές Πράξεις
Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
D449D21FA40421F053B0D81A06404AE43C51F4183C334D4D8FC41A9F2D5DCBD4
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ