Έγγραφο

Εκπόνηση συμπληρωματικής μουσειογραφικής μελέτης για τη Μόνιμη Ελληνική Έκθεση στο Κρατικό Μουσείο Auschwitz-Birkenau-

01-08ΟΚ
14515
Τμήμα Γραμματείας
Εκπόνηση συμπληρωματικής μουσειογραφικής μελέτης για τη Μόνιμη Ελληνική Έκθεση στο Κρατικό Μουσείο Auschwitz-Birkenau-
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
29/11/2023
29/11/2023 09:28
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
CA2A741E5CC36E97388B2245D7874E10D48D45B5C564F3705ECAC25C92071C2F

Ορθή Επανάληψη Εγγράφου

01-08ΝΤ
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ