Έγγραφο

«Ανάθεσης παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) κατά τη διοργάνωση Συνεδρίου της Ανεξάρτητης Αρχής Συνήγορος του Πολίτη στις 21/11/2019 και του Σεμιναρίου Επιμόρφωσης της Ομάδας επιστροφών στις 22/11/2019, στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου των Αναγκαστικών Επιστροφών» και κωδικό ΟΠΣ 5004179, του Εθνικού Προγράμματος «Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020»»

02-0664
653
Γραμματεία ΥΕΕΠ
«Ανάθεσης παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) κατά τη διοργάνωση Συνεδρίου της Ανεξάρτητης Αρχής Συνήγορος του Πολίτη στις 21/11/2019 και του Σεμιναρίου Επιμόρφωσης της Ομάδας επιστροφών στις 22/11/2019, στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου των Αναγκαστικών Επιστροφών» και κωδικό ΟΠΣ 5004179, του Εθνικού Προγράμματος «Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020»»
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Dr ΜΠΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
14/11/2019
14/11/2019 12:50
ιστ) Άλλες Πράξεις
Αποφάσεις Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
FCC0687C72ABA44C39BC663FDA3ACCC8466DE92CF903AEA825E5FA00538403FF
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ