Έγγραφο

“Ανάθεση υπηρεσιών Δημοσίευσης σε δύο Ελληνικές εφημερίδες της περίληψης της Προκήρυξης για την ανάδειξη Αναδόχου για την κατασκευή του υποέργου Α/Α 2 «Ενεργειακή αναβάθμιση του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων» της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων» από την Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΥΕΕΠ) της Βουλής των Ελλήνων”

02-0665
659
Γραμματεία ΥΕΕΠ
“Ανάθεση υπηρεσιών Δημοσίευσης σε δύο Ελληνικές εφημερίδες της περίληψης της Προκήρυξης για την ανάδειξη Αναδόχου για την κατασκευή του υποέργου Α/Α 2 «Ενεργειακή αναβάθμιση του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων» της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων» από την Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΥΕΕΠ) της Βουλής των Ελλήνων”
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Dr ΜΠΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
14/11/2019
15/11/2019 12:29
ιστ) Άλλες Πράξεις
Αποφάσεις Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
7705578C5B78E8A2A7AE8DDD206E0EC7CBF1A01BA3BC8D080DB1CAD7B9ADF400
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ