Έγγραφο

Απόφαση για τη σελιδοποίηση και παραγωγή του τόμου "Ο Βύρων Θεοδωρόπουλος, το Υπουργείο Εξωτερικών και η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ" (σειρά: Ειδικά Αφιερώματα)

02-07Ρ8
5423/3490/18.5.2022
Τμήμα Γραμματείας
Απόφαση για τη σελιδοποίηση και παραγωγή του τόμου "Ο Βύρων Θεοδωρόπουλος, το Υπουργείο Εξωτερικών και η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ" (σειρά: Ειδικά Αφιερώματα)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
18/05/2022
18/05/2022 14:57
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Ανάθεση εκτέλεσης έργων
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
618D38E07C6091925C9620418E45EA5C2822CD70C7D11285D18AEFDD3D6320D1
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ