Έγγραφο

Επέκταση της χωρητικότητας του αυτόνομου κεντρικού αποθηκευτικού συστήματος για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Βουλής των Ελλήνων

02-08ΟΚ
14516
Τμήμα Γραμματείας
Επέκταση της χωρητικότητας του αυτόνομου κεντρικού αποθηκευτικού συστήματος για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Βουλής των Ελλήνων
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
29/11/2023
29/11/2023 09:44
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
BB4DAE93FB2EF545ED455B9E1F0AA6D70B1DCFBECEAA728DE33DD993E658FFDC
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ