Έγγραφο

ΕΚΘΕΣΗ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

03-0664
ΕΚΘΕΣΗ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ - ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ
14/11/2019
14/11/2019 16:07
ιστ) Άλλες Πράξεις
Εκθέσεις του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή
Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή
87DA96AA9C4BFFA3A4942C3C1CB293D6C13C162213C7937ACDC27B3953FC6A4E
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ