Έγγραφο

Εκτέλεση εργασιών επισκευής τριών (3) καναλιών απορροής όμβριών υδάτων και της μαρμάρινης επικάλυψής τους, που βρίσκονται στον προαύλιο χώρο του Μεγάρου της Βουλής

03-07Ρ2
5146
Τμήμα Γραμματείας
Εκτέλεση εργασιών επισκευής τριών (3) καναλιών απορροής όμβριών υδάτων και της μαρμάρινης επικάλυψής τους, που βρίσκονται στον προαύλιο χώρο του Μεγάρου της Βουλής
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
12/05/2022
12/05/2022 13:14
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
6DFB5190D179C0C7EAD665F4A169C16FCE45807E1750C83B5969DF314AC38F86
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ