Έγγραφο

Προμήθεια δύο (2) ηλεκτρονικών μηχανημάτων καρδιοαναπνευστικής άσκησης (διαδρόμων), για τις ανάγκες του Τμήματος Εργασιακού Αθλητισμού της Βουλής των Ελλήνων

03-07Ρ7
5293
Τμήμα Γραμματείας
Προμήθεια δύο (2) ηλεκτρονικών μηχανημάτων καρδιοαναπνευστικής άσκησης (διαδρόμων), για τις ανάγκες του Τμήματος Εργασιακού Αθλητισμού της Βουλής των Ελλήνων
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
17/05/2022
17/05/2022 12:13
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
3EBB235AF55A809790FF8344F8B9FF10B3ECDC406BC202BA6D5213949E0D803F
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ