Έγγραφο

Έκθεση στο Νσχ "Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή"

03-07ΥΤ
Έκθεση στο Νσχ "Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή"
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΙΑΣ
18/07/2022
18/07/2022 19:23
ιε) εκθέσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
Επιστημονική Υπηρεσία
CDE84708CEA04B7A26672D55B44627FDA0C7B3BD2CD0C023D22C78D2CE57A43E
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ