Έγγραφο

Πρόσκληση στα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας σε συνεδρίαση (ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ)

03-0873
768
Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
Πρόσκληση στα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας σε συνεδρίαση (ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ
01/02/2023
01/02/2023 12:29
α) Πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων
Λοιπές Πράξεις
Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
F874844FCBFC2AE4B711EB2C3C31CA6DA3262CFDB60E41A6E0FCF178610F7D63
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ