Έγγραφο

Τοποθέτηση Μέλους Διαρκούς Επιτροπής

04-02ΗΤ
1613/1016
Τμήμα Γραμματείας
Τοποθέτηση Μέλους Διαρκούς Επιτροπής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
18/02/2014
18/02/2014 18:26
ε) πράξεις σύστασης Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Βουλής
Αντικατάσταση μελών Διαρκών Επιτροπών (άρθρο 35 ΚτΒ-Κοινοβουλευτικό Μέρος)
Διεύθυνση Διαρκών Επιτροπών
DE84C80C3255D045A97347F6CE6264EF90AE93AD8746716E7D52B0594A511C64
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ