Έγγραφο

Μετακίνηση και Έγκριση δαπανών της 8ης Αποστολής της Ενότητας 1 του έργου “Strengthening the capacity of the National Assembly of Armenia to further support CEPA oversight and implementation” AM 17 ENI JH 01 19 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

04-07ΟΟ
382
Γραμματεία ΥΕΕΠ
Μετακίνηση και Έγκριση δαπανών της 8ης Αποστολής της Ενότητας 1 του έργου “Strengthening the capacity of the National Assembly of Armenia to further support CEPA oversight and implementation” AM 17 ENI JH 01 19 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
05/05/2022
05/05/2022 16:30
ιστ) Άλλες Πράξεις
Αποφάσεις Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
9B7F98569DF74F46C62640A98F2513E6A59447754B46E5EDA00031195F2E3519
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ