Έγγραφο

Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού που περιλαμβάνει και σταθμό εργασίας (PC)"

04-07Ρ2
5144
Τμήμα Γραμματείας
Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού που περιλαμβάνει και σταθμό εργασίας (PC)"
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
12/05/2022
12/05/2022 13:16
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
28C6BEFFB602BC6C33F887B437EA5E114CC1CD5ED4ED6D0A5A21CC5EA50E0CB6
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ