Έγγραφο

Ανατύπωση/Πρόσκληση στον κ. Σπυρίδωνα Μαγκουνή σε συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

04-07Ρ6
631γ
Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
Ανατύπωση/Πρόσκληση στον κ. Σπυρίδωνα Μαγκουνή σε συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας
Γ' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ KAI ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΣΜΩΝ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
16/05/2022
16/05/2022 11:23
α) Πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων
Λοιπές Πράξεις
Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
BAEF22929275B339ACFC80F821626195B5CE8FD052825E037A3EC1C276192F07
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ