Έγγραφο

Πρόσκληση σε συνεδρίαση στα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς

04-07Ρ7
533
Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
Πρόσκληση σε συνεδρίαση στα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
17/05/2022
17/05/2022 13:34
α) Πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων
Λοιπές Πράξεις
Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
4AC9F79F6AB66AA62D5965601B1C7B6E5916D918EED4E4B48A68E009FE338D25
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ