Έγγραφο

Πρόσκληση στα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων,σε συνεδριάσεις.

05-07ΟΟ
548
Διεύθυνση Διαρκών Επιτροπών
Πρόσκληση στα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων,σε συνεδριάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ BΑΣΙΛΕΙΟΣ
05/05/2022
05/05/2022 17:00
α) Πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων
Λοιπές Πράξεις
Διεύθυνση Διαρκών Επιτροπών
4AAF3A9A6D00B5D35DFAE830E6E45A907C4B922FBB5C70FCE8A28C3879E75206
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ