Έγγραφο

Έκθεση στο Νσχ "Κύρωση της από 9.8.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 'Επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ακεραιότητας στη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών' (Α' 152)"

05-0815
Έκθεση στο Νσχ "Κύρωση της από 9.8.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 'Επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ακεραιότητας στη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών' (Α' 152)"
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΙΑΣ
12/09/2022
12/09/2022 20:35
ιε) εκθέσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
Επιστημονική Υπηρεσία
CFA1CA9D299825E97E15247AECCB88081A777E4DCE65C97EC8171140A7CB2600
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ