Έγγραφο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

05-08ΝΤ
13706
Τμήμα Γραμματείας
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
10/11/2023
18/11/2023 00:00
ιδ) πράξεις, που αφορούν στην έγκριση δαπανών, λόγω μετακινήσεων κοινοβουλευτικών αποστολών
Κοινοβουλευτικές αποστολές εκτός Ελλάδας
Γενική Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
A663E32948DAA675FD84EB436BD8B973DD7E0C975C7661705044B1A1F2151F48
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ