Έγγραφο

ΑΠΟΦΑΣΗ

06-07ΟΡ
4892/3171/06.05.2022
Τμήμα Γραμματείας
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
06/05/2022
06/05/2022 14:07
ιστ) Άλλες Πράξεις
Αποφάσεις Υπηρεσίας Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσεων
Υπηρεσία Διάθεσης Ευρωπαϊκών & Λοιπών Πιστώσεων
2D69E8504968067208C04159F97A9A9AE28BA6BB9387B5AF60181C4D3748D3F4
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ