Έγγραφο

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Τεχνικός Σύμβουλος Στατικών Επεμβάσεων», Υποέργο 3 της Πράξης «Αποκατάσταση - Επανάχρηση κτηρίου Μπενακείου Βιβλιοθήκης» MIS 5149180

06-07Ρ7
426
Γραμματεία ΥΕΕΠ
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Τεχνικός Σύμβουλος Στατικών Επεμβάσεων», Υποέργο 3 της Πράξης «Αποκατάσταση - Επανάχρηση κτηρίου Μπενακείου Βιβλιοθήκης» MIS 5149180
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
17/05/2022
17/05/2022 15:34
ιστ) Άλλες Πράξεις
Αποφάσεις Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
BDFC12B3A38ADBA812886CA1500ADE5E81E4AED1D9582771C29E6FB0BCB2CB9E
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ