Έγγραφο

Απόφαση "Αποξήλωση και διαρρύθμιση υφισταμένων ξυλοκατασκευών και δημιουργία νέων ξυλοκατασκευών για τη διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου που αφορά στην έκθεση "Η μουσική των προσφύγων του 1922" (προσωρινός τίτλος)"

07-07ΟΡ
4921/3187/6.5.2022
Τμήμα Γραμματείας
Απόφαση "Αποξήλωση και διαρρύθμιση υφισταμένων ξυλοκατασκευών και δημιουργία νέων ξυλοκατασκευών για τη διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου που αφορά στην έκθεση "Η μουσική των προσφύγων του 1922" (προσωρινός τίτλος)"
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
06/05/2022
06/05/2022 15:13
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Ανάθεση εκτέλεσης έργων
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
70D8700E82D810D2713421279144980BCC2CE4824E2B969D7393602539710676
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ