Έγγραφο

Πρόσκληση στα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων σε συνεδρίαση

07-0873
737
Διεύθυνση Διαρκών Επιτροπών
Πρόσκληση στα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων σε συνεδρίαση
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
01/02/2023
01/02/2023 22:35
α) Πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων
Λοιπές Πράξεις
Διεύθυνση Διαρκών Επιτροπών
87F3E3AE9FCFF7BD0B5826B25635A5F6371D4231FD3E7FF0A202A60DA1FA9C34
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ