Έγγραφο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Π/Υ ΒΟΥΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

07-088Ι
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Π/Υ ΒΟΥΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΖΩΗ ΧΡ. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ
09/03/2023
09/03/2023 13:48
γ) ο προϋπολογισμός εξόδων, ο ισολογισμός−απολογισμός της Βουλής των Ελλήνων, μετά την έγκριση τους από την Ολομέλεια της Βουλής, επικαιροποιημένο Μητρώο επιχορηγούμενων φορέων, καθώς και τριμηνιαίοι πίνακες εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Βουλής, και π
Πίνακες Στοχοθεσίας και επίτευξης ή απόκλισης στόχων
Τμήμα Ειδικού Λογιστηρίου - Προϋπολογισμού
9BF36D11B3FDB6F126A055373218C139FB79669EB5B9CF6C3A1030DA735AD718
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ