Έγγραφο

Πρόσκληση στα μέλη της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεδρίαση

08-07ΟΜ
547
Διεύθυνση Διαρκών Επιτροπών
Πρόσκληση στα μέλη της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεδρίαση
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ BΑΣΙΛΕΙΟΣ
03/05/2022
03/05/2022 23:17
α) Πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων
Λοιπές Πράξεις
Διεύθυνση Διαρκών Επιτροπών
086238F031AB9EF847A39B811B50196889E208CDC04AC34F82D6B3280D141115
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ