Έγγραφο

Απόφαση για τη σελιδοποίηση και την παραγωγή καταλόγου και τριπτύχου (ελληνικού και αγγλικού) καθώς και τη διαμόρφωση ψηφιακών αρχείων συνοδευτικού υλικού που αφορούν στην έκθεση "Η μουσική των προσφύγων του 1922" (προσωρινός τίτλος)

08-07ΟΡ
4922/3188/6.5.2022
Τμήμα Γραμματείας
Απόφαση για τη σελιδοποίηση και την παραγωγή καταλόγου και τριπτύχου (ελληνικού και αγγλικού) καθώς και τη διαμόρφωση ψηφιακών αρχείων συνοδευτικού υλικού που αφορούν στην έκθεση "Η μουσική των προσφύγων του 1922" (προσωρινός τίτλος)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
06/05/2022
06/05/2022 15:13
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Ανάθεση εκτέλεσης έργων
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
34AB618E36792A0BAC8C528DC03535889D7D6CE0041A218A4E86E2997EA12B7A
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ