Έγγραφο

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Τεχνικός Σύμβουλος Συντήρησης Ζωγραφικού Διακόσμου», Υποέργο 5 της Πράξης «Αποκατάσταση - Επανάχρηση κτηρίου Μπενακείου Βιβλιοθήκης» MIS 5149180.

08-07Ρ2
407
Γραμματεία ΥΕΕΠ
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Τεχνικός Σύμβουλος Συντήρησης Ζωγραφικού Διακόσμου», Υποέργο 5 της Πράξης «Αποκατάσταση - Επανάχρηση κτηρίου Μπενακείου Βιβλιοθήκης» MIS 5149180.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
12/05/2022
12/05/2022 15:16
ιστ) Άλλες Πράξεις
Αποφάσεις Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
2D3F7E64D4AC1DFFA1AF5DBCFCA73F8BE8022191CA1074743CE5DED3C9422BE8
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ