Έγγραφο

Ναύλωση αεροσκάφους για τη μετάβαση στη Ρόδο με επιιστροφή

08-088Ι
3245
Τμήμα Γραμματείας
Ναύλωση αεροσκάφους για τη μετάβαση στη Ρόδο με επιιστροφή
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
09/03/2023
09/03/2023 13:51
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
0C5B59153A34196CA0E8D2851F922B46AF81E3E7A3EFB91AEBDE49F9BB5D59EF
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ