Έγγραφο

Μετακίνηση στο Εξωτερικό

09-07Ο5
4585/2493
Τμήμα Γραμματείας
Μετακίνηση στο Εξωτερικό
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20/04/2022
09/05/2022 00:00
ιδ) πράξεις, που αφορούν στην έγκριση δαπανών, λόγω μετακινήσεων κοινοβουλευτικών αποστολών
Κοινοβουλευτικές αποστολές εκτός Ελλάδας
Γενική Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
21BAC1B68B366DA3DE7D562D02F633BCC74C67DB8A1D654E7E1126BC00B5D1AF
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ