Έγγραφο

Μετακίνηση στο Εξωτερικό

09-07ΟΧ
4953/3216
Τμήμα Γραμματείας
Μετακίνηση στο Εξωτερικό
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
09/05/2022
19/05/2022 00:00
ιδ) πράξεις, που αφορούν στην έγκριση δαπανών, λόγω μετακινήσεων κοινοβουλευτικών αποστολών
Κοινοβουλευτικές αποστολές εκτός Ελλάδας
Γενική Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
108D84E15A5EE22F04F74FB53AC758FF184123965AFB02EBD6DAC25B3F82071B
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ