Έγγραφο

Πρόσκληση στην Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κυρία Βασιλική Λαζαράκου, σε συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

09-07Ρ9
636α
Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
Πρόσκληση στην Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κυρία Βασιλική Λαζαράκου, σε συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.
Γ' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ KAI ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΣΜΩΝ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
19/05/2022
19/05/2022 14:27
α) Πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων
Λοιπές Πράξεις
Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
922AC4D212DF43E56ABD1C692EA7CCDD087D0C46C444176051F4EE90CCD32099
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ