Έγγραφο

Συντήρηση και επισκευή δύο (2) ρομποτικών κεφαλών της αίθουσας της Ολομέλειας της Βουλής

0Β-02Χ2
8054
Τμήμα Γραμματείας
Συντήρηση και επισκευή δύο (2) ρομποτικών κεφαλών της αίθουσας της Ολομέλειας της Βουλής
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
03/09/2014
04/09/2014 08:10
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
F0E54ABC375DD5F9BD168DB1206DA24B51099E6017DB6F104BC8964D35E63D74
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ