Έγγραφο

Απόφαση "Ψηφιακές εκτυπώσεις για τη διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου που αφορά στην έκθεση "Η μουσική των προσφύγων του 1922" (προσωρινός τίτλος)"

0Β-07Ρ9
5495/3526/19.5.2022
Τμήμα Γραμματείας
Απόφαση "Ψηφιακές εκτυπώσεις για τη διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου που αφορά στην έκθεση "Η μουσική των προσφύγων του 1922" (προσωρινός τίτλος)"
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
19/05/2022
19/05/2022 16:19
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Ανάθεση εκτέλεσης έργων
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
EEBD5F7AD37809E0C874F42CF83C11BC6362EDF02E2FBC8226F09C2DAB347834
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ