Έγγραφο

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Τεχνικός Σύμβουλος Συντήρησης Λίθου», Υποέργο 6 της Πράξης «Αποκατάσταση - Επανάχρηση κτηρίου Μπενακείου Βιβλιοθήκης» MIS 5149180.

0Ε-07Ρ2
408
Γραμματεία ΥΕΕΠ
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Τεχνικός Σύμβουλος Συντήρησης Λίθου», Υποέργο 6 της Πράξης «Αποκατάσταση - Επανάχρηση κτηρίου Μπενακείου Βιβλιοθήκης» MIS 5149180.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
12/05/2022
12/05/2022 15:56
ιστ) Άλλες Πράξεις
Αποφάσεις Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
BFD3F1B7053D8A87C0D97ACBC0537E205AD1D955F6EAECB0DCD5FA00A8787E3F
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ