Έγγραφο

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης

0Η-07Ρ9
5456
Τμήμα Γραμματείας
Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
19/05/2022
19/05/2022 18:09
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
39625190AF0533FB68977F202EC18093B733BC52B77E9F7A44FF741A7EF61526
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ