Έγγραφο

Έγκριση δαπάνης από την Πάγια Προκαταβολή

0Ι-07Ρ2
5182/3321/12.05.2022
Τμήμα Γραμματείας
Έγκριση δαπάνης από την Πάγια Προκαταβολή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
12/05/2022
12/05/2022 18:02
ιστ) Άλλες Πράξεις
Πάγια Προκαταβολή
3483932E222662BEDADC0DEA4E5C3D2B6E160A5B4FF85677B021A6D4634E9DDA
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ