Έγγραφο

Έγκριση δαπανών της Αποστολής “Study Visit 3” της Ενότητας 1 του έργου “Strengthening the capacity of the National Assembly of Armenia to further support CEPA oversight and implementation” AM 17 ENI JH 01 19 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

0Μ-07Ρ6
419
Γραμματεία ΥΕΕΠ
Έγκριση δαπανών της Αποστολής “Study Visit 3” της Ενότητας 1 του έργου “Strengthening the capacity of the National Assembly of Armenia to further support CEPA oversight and implementation” AM 17 ENI JH 01 19 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
16/05/2022
16/05/2022 13:15
ιστ) Άλλες Πράξεις
Αποφάσεις Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
FC796BB8CC0C7A1C887FFC8534170CEFEE511F62543A2F79195F61D92A950189
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ