Έγγραφο

Απόφαση "Παράταση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών λογιστικής και φοροτεχνικής φύσης με τους ίδιους όρους"

0Ζ-07ΙΒ
868/580/21.01.2022
Τμήμα Γραμματείας
Απόφαση "Παράταση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών λογιστικής και φοροτεχνικής φύσης με τους ίδιους όρους"
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
21/01/2022
21/01/2022 14:05
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
5D42FA2B7D23C4ED78715ED55448407881DBC68A314070E785A01D0E283FB356
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ