Έγγραφο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

14-03ΑΕ
3
Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
04/06/2015
04/06/2015 12:09
α) Πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων
Λοιπές Πράξεις
Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
0479F66AEFB47CB11E38D717802EE769A25F891BDAC91A0E080DE37BEF8F6E41
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ