Έγγραφο

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

16-03ΑΕ
2338
Ειδική Γραμματεία Προέδρου Βουλής
ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΖΩΗ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
04/06/2015
04/06/2015 18:25
α) Πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων
Λοιπές Πράξεις
Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου
5A95B323505CDF1683571F249D036CA45554E5DDCB7069432ABA6FD7A60A44A7
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ