Από 1/1/2014 στην ενότητα «Κοινοβουλευτική Διαφάνεια» της διαδικτυακής πύλης της Βουλής των Ελλήνων αναρτώνται οι πράξεις και αποφάσεις του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της που αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 164Στ του Κανονισμού (Β΄ Μέρος). Η σχετική διάταξη ψηφίστηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια της Βουλής τον Οκτώβριο του 2013 κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου της κ. Ευάγγελου-Βασίλειου Μεϊμαράκη

Η Κοινοβουλευτική Διαφάνεια επιτρέπει στους πολίτες να ενημερώνονται πληρέστερα για το έργο του Κοινοβουλίου για τη διαχείριση και τη διοίκηση του, την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του, τις προμήθειές του και τα ζητήματα που αφορούν στο προσωπικό του.

Η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας εφαρμογής του συστήματος ορίστηκε, από 1η Ιανουαρίου 2014 έως και 28η Φεβρουαρίου 2014. Η οριστική εφαρμογή του συστήματος ανάρτησης των πράξεων, αποφάσεων και εκθέσεων της Βουλής στην Κοινοβουλευτική Διαφάνεια άρχισε με τη λήξη της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας της εφαρμογής.

Η πρόσβαση στην Κοινοβουλευτική Διαφάνεια παρέχεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://diafaneia.hellenicparliament.gr

Οι πολίτες μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά, παρατηρήσεις, σχόλια, καθώς και προτάσεις, για τη βελτίωση και την καλύτερη οργάνωση του συστήματος ανάρτησης(Επικοινωνία). Οι παρατηρήσεις αυτές θα ληφθούν υπ’ όψιν για την επικαιροποίηση της μορφής της Κοινοβουλευτικής Διαφάνειας.

Ακολουθώντας το πρότυπο των ανοικτών δεδομένων (open data) όλες οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες μέσα από κατάλληλα API (Ανοικτά Δεδομένα)

Μέσω του συστήματος παρέχεται επίσης η δυνατότητα επικύρωσης της εγκυρότητας των ηλεκτρονικών αρχείων (pdf) που έχουν Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) (Επαλήθευση Αρχείων)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής Διαφάνειας, των εργαλείων αναζήτησης καθώς και για τα είδη των πράξεων που αναρτώνται ανατρέξτε στη σελίδα Συχνές Ερωτήσεις

αναζήτηση αναρτήσεωνεδώ θα βρείτε όλες τις αποφάσεις της Βουλής
Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ