Επικοινωνία

Συναινώ στη χρήση των παρακάτω προσωπικών δεδομένων μου από την Βουλή των Ελλήνων για την καταγραφή και πιθανή διερεύνηση των σχολίων μου με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη απάντησης. Στο ίδιο πλαίσιο, συναινώ στη γνωστοποίησή τους σε εμπλεκόμενες φορείς (Υπουργεία, ΝΠΔΔ κλπ) σε περίπτωση που τους αφορούν χωρίς να αποκλείεται η περαιτέρω επικοινωνία από αυτούς.

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ