Επαλήθευση Αρχείων
Mέσω της υπηρεσίας μπορείτε να επαληθεύσετε την γνησιότητα ενός ηλεκτρονικού αρχείου (pdf) που έχει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ)

*Αναζητήστε το στους τοπικούς φακέλους του Υπολογιστή σας στους οποίους το έχετε αποθηκεύσει
0%

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ