Έγγραφο

Διαμόρφωση Περιστυλίου για τις ανάγκες έκθεσης

01-02Ι5
1797
Τμήμα Γραμματείας
Διαμόρφωση Περιστυλίου για τις ανάγκες έκθεσης
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
25/02/2014
27/02/2014 05:52
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
26B7ADB54852BF223EC757D4FA6287906B3D19DF0A0E9BF9154FCAFF71732BFB
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ